Εισαγωγή

Οι παρακάτω όροι χρήσης έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και ορίζουν τη σχέση μεταξύ επισκεπτών/χρηστών και της ιστοσελίδας www. mydigitalproperty.com (εφεξής «η ιστοσελίδα»). Παρακαλώ, διαβάστε τους όρους χρήσεις προσεκτικά. Εάν διαφωνείτε με κάποιον από αυτούς, μη χρησιμοποιείτε την εν λόγω «ιστοσελίδα». Εάν χρησιμοποιείτε την «ιστοσελίδα», σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους αυτής. Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους χρήσης και τους όρους προσωπικών δεδομένων οιαδήποτε στιγμή και χωρίς πρότερη ειδοποίηση, γι’ αυτό και σας ζητείται να διαβάζετε τους όρους χρήσεις της «ιστοσελίδας» κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

Ι. Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» δεν μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί και αναδημοσιευθεί, σε καμία μορφή, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Είναι επιτρεπτή η εκτύπωση ή η ηλεκτρονική αποθήκευση του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» για προσωπική χρήση, απαγορεύεται όμως, με κάθε τρόπο, η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς.

Οι επισκέπτες/χρήστες που επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» οφείλουν:

1. Να δηλώσουν τα ορθά και πλήρη στοιχεία τους στο σχετικό χώρο της «ιστοσελίδας» και στη φόρμα εγγραφής για την πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες της.

2. Να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν ότι, μετά την εγγραφή τους στην «ιστοσελίδα» για τις συνδρομητικές υπηρεσίες, το αντίστοιχο ποσό πληρωμής της συνδρομής, με κάθε μέσο (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της «ιστοσελίδας» ή πληρωμή μέσω του συστήματος PayPal), δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί να επιστραφεί και δεν μπορεί να καταστεί απαιτητό. Οι επισκέπτες/χρήστες, επίσης, αποδέχονται την έκδοση παραστατικού για τις υπηρεσίες που έχουν πληρωθεί και αποδέχονται την ευθύνη συμπλήρωσης των προσωπικών τους στοιχείων ή των στοιχείων της εταιρείας που νόμιμα εκπροσωπούν στο παραστατικό που εκδόθηκε από την «ιστοσελίδα».

3. Να φροντίζουν να ενημερώνουν άμεσα την «ιστοσελίδα», σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών στοιχείων που έχουν υποβάλει, προκειμένου αυτά να είναι πάντοτε επίκαιρα, ακριβή και πλήρη.

Αναστολή υπηρεσιών

Η «ιστοσελίδα» διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, το οποίο αποδέχονται οι χρήστες/επισκέπτες, να θέτει εκτός λειτουργίας την «ιστοσελίδα», προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, με σκοπό να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα. Η «ιστοσελίδα», επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στους χρήστες που έχουν, έναντί της, ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή για λάθη και μη διαθεσιμότητα του Διαδικτύου ή για κάθε άλλη περίπτωση που βρίσκεται εκτός του ευλόγου ελέγχου και της αρμοδιότητάς της. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή του ονόματος χρήστη του λογαριασμού ή από βλάβη, βραχυκύκλωμα, λάθος ή απώλεια ρεύματος, τα οποία σε κάθε περίπτωση έχουν προκληθεί από ή στο σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για τις επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την προσπάθεια χρήσης αυτόματων προγραμμάτων να αποκτήσουν παράνομη πρόσβαση στο σύστημά της. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε ιό ή άλλο τεχνολογικά επιζήμιο υλικό που ενδέχεται να επηρεάσει τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προγράμματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεδομένα ή άλλο υλικό που ανήκει στον επισκέπτη/χρήστη, λόγω της χρήσης της «ιστοσελίδας» ή της λήψης περιεχομένου της ή περιεχομένου κάθε άλλης «ιστοσελίδας» συνδεδεμένης με αυτή.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Αυτή η «ιστοσελίδα» περιέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Αυτές οι ιστοσελίδες υπάρχουν προς διευκόλυνση του χρήστη, ήτοι προς παροχή περαιτέρω πληροφοριών. Η ύπαρξη αυτών των ιστοσελίδων δεν σημαίνει ότι αυτές προωθούνται εμπορικά από την «ιστοσελίδα». Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η «ιστοσελίδα» δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτή είναι ελεύθερες απο ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Επομένως, η «ιστοσελίδα» δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την προστασία και την εμπιστευτικότητα κάθε πληροφορίας που παρέχεται από τους επισκέπτες/χρήστες, κατά την επίσκεψή τους σε αυτές τις ιστοσελίδες, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν καθορίζονται από τη δήλωση εμπιστευτικότητας της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαρκή, αδιάκοπη και ασφαλή πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις άλλες ιστοσελίδες, αφού οι προαναφερθείσες ιστοσελίδες περιέχουν υλικό προερχόμενο από τρίτα μέρη. Συνεπώς, σε περίπτωση που ανακύψει οιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτές τις ιστοσελίδες, οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό προερχόμενο από παρατυπίες, παραλείψεις, λάθη και ανακρίβειες στο περιεχόμενο που έχει υποβληθεί από τρίτα μέρη. Οι πληροφορίες αυτών των ιστοσελίδων μπορούν να επικαιροποιηθούν ανά πάσα στιγμή και συχνά μπορεί να μην ισχύουν. Η «ιστοσελίδα» ουδεμία εύθυνη φέρει για την ενημέρωση, επικαιροποίηση και ισχύ των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές τις ιστοσελίδες. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης έχει οικονομική ή εμπορική συναλλαγή με τρίτο μέρος, τότε αυτή η συναλλαγή θα είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του τρίτου μέρους και όχι τους όρους χρήσης της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» ουδεμία ευθύνη φέρει για την διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής.

Αποκλεισμός της ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην «ιστοσελίδα» (συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων της εργασίας μας, λογισμικών, εργαλείων, γενικών πληροφοριών κλπ.) υπάρχουν για ενημερωτικούς μόνο σκοπούς. Το περιεχόμενο της «ιστοσελίδας» δεν αποτελεί συμβουλευτικό υλικό και ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό, προκειμένου να λάβει οιαδήποτε απόφαση ή να προβεί σε οιαδήποτε ενέργεια που βασίζεται στο περιεχόμενο της «ιστοσελίδας». Η «ιστοσελίδα» δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του σκοπού οιουδήποτε υλικού που περιέχεται σ’ αυτήν ή για την αξιοπιστία πρόσβασης σ’ αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, η «ιστοσελίδα» δεν αποδέχεται ευθύνη σχετικά με την περιγραφή ζημιών ή απωλειών, που οφείλονται στη χρήση ή στην μη διαθεσιμότητα της χρήσης της «ιστοσελίδας». Οι επισκέπτες/χρήστες/επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τους όρους χρήσης, που αναφέρονται στον σχετικό χώρο της ιστοσελίδας.

Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα

Οι όροι χρήσης και κάθε τροποποίηση αυτών, καθώς επίσης και οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από αυτούς ή την τροποποίησή τους στο μέλλον, καθορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Είναι, επίσης, υποχρεωτικές για κάθε επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και το δικαίωμα της χρήσης ή της απώλειας του περιεχομένου της «ιστοσελίδας» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη της «ιστοσελίδας». Ο ιδιοκτήτης της «ιστοσελίδας» ελέγχει το περιεχόμενο και τη λειτουργία της «ιστοσελίδας» από την έδρα του, στην Αθήνα (Ελλάδα). Για τυχόν δικαστικές διαφορές που εγείρονται σχετικά με τις υπηρεσίες και την εν γένει χρήση/επίσκεψη στην «ιστοσελίδα», αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, γεγονός το οποίο αποδέχονται οι επισκέπτες/χρήστες.

Σύμβαση

Οι παρόντες όροι χρήσης συνιστούν τη συνολική συμφωνία/σύμβαση μεταξύ της «ιστοσελίδας» και κάθε επισκέπτη/χρήστη (μεσίτες, ιδιώτες κλπ).

Επικοινωνία

Εάν έχετε οιαδήποτε ερώτηση ή χρειάζεστε διευκρινίσεις για οτιδήποτε σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου: info@mydigitalproperty.com

II. Προσωπικά Δεδομένα

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Καμία μεταφορά δεδομένων δεν δύναται να είναι απολύτως ασφαλής στο διαδίκτυο κι επομένως η «ιστοσελίδα» δεν δύναται να εγγυηθεί για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση/επίσκεψη της «ιστοσελίδας». Ωστόσο, «η ιστοσελίδα» προβαίνει σε κάθε εύλογη και δυνατή προσπάθεια να προστατεύσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών από παράνομη πρόσβαση ή χρήση.

Η «ιστοσελίδα» συλλέγει προσωπικά δεδομένα, όταν ο επισκέπτης/χρήστης πραγματοποεί την εγγραφή του για να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή απλώς να επισκεφθεί την «ιστοσελίδα».

Χρήση πληροφοριών/προσωπικά δεδομένα

Η «ιστοσελίδα» δύναται να διατηρεί πληροφορίες και προσωπικά σας δεδομένα, για την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς εσάς, αλλά και για δικούς της εσωτερικούς επαγγελματικούς σκοπούς, όπως:

- Πληροφόρηση για τις τελευταίες αλλαγές της «ιστοσελίδας», των προϊόντων, των υπηρεσιών και των προσφορών που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

- Έρευνα Αγοράς

- Στρατηγική ανάπτυξη και επαγγελματικός σχεδιασμός

- Κάθε πληροφόρηση που απαιτείται εκ του Νόμου

Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι η «ιστοσελίδα» έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σε ξεχωριστό φάκελο, τα οποία είναι γνωστά σε αυτήν εκ των επισκέψεων/χρήσεων της «ιστοσελίδας» από αυτούς, προκειμένου να εκπληρώνονται οι όροι χρήσης και οι υποχρεώσεις των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα να ενημερώνονται οι επισκέπτες/χρήστες για νέες προσφορές, υπηρεσίες και προϊόντα (αποστολή marketing newsletters, ανακοίνωση νέων υπηρεσιών), να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να εξασφαλίζεται η πλέον δυνατή και απρόσκοπτη λειτουργία της «ιστοσελίδας» σχετικά με τις προαναφερόμενες ενέργειες.

Cookies

Η «ιστοσελίδα» ενδέχεται να περιέχει cookies, προκειμένου να εξακριβώσει τον επισκέπτη/χρήστη συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της «ιστοσελίδας». Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένων, τα οποία εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη, ωστόσο μέσω αυτών δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αρχεία ή κείμενα του υπολογιστή. Χρησιμοποιούνται μόνο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» και για στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να εξακριβώνονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της «ιστοσελίδας» είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, αλλά και για λόγους marketing. Οι επισκέπτες/χρήστες της «ιστοσελίδας» μπορούν να ρυθμίσουν την μηχανή αναζήτησής τους (browser), ώστε, είτε να διακρίνουν τα cookies που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να αρνηθούν να χρησιμοποιήσουν τα cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών και έτερων ιστοσελίδων που περιέχονται στην «ιστοσελίδα» δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα cookies για την εξακρίβωσή του, αυτός δεν θα δύναται πλέον να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Η «ιστοσελίδα» ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies από την Google Analytics for anonymous Demographics and Interest Reporting.

Lead Generation AE, ΑΦΜ 997927596, αρ. ΓΕΜΗ 123691601000

Ενδιαφέρεσαι για τα προϊόντα μας;

Ψάχνεις για μια μοναδική, προσαρμόσιμη εταιρική ιστοσελίδα, ένα ισχυρό CRM για να καταχωρήσεις όλα σου τα ακίνητα ή μια εύχρηστη Facebook εφαρμογή για να προβάλλεις τις υπηρεσίες σου στο κοινωνικά δικτυωμένο κοινό σου; Η ομάδα μας θα σε βοηθήσει να βρεις την ιδανική λύση για σένα και θα σε καθοδηγήσει μέσα από εμπνευσμένες επιλογές!

Ζήτα μια προσφορά

Είσαι ήδη εγγεγραμμένος; Συνδέσου εδώ